Indywidualne podejście,
profesjonalizm i rzetelność.

O mnie

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z postępowania karnego.

Po odbyciu trzyletniej aplikacji adwokackiej w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, zdałam z wyróżnieniem egzamin adwokacki.

Aktualnie, jako adwokat i członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, świadczę kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

Głównym celem działania mojej Kancelarii Adwokackiej jest znalezienie najlepszych rozwiązań prawnych dla klientów, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji. Świadczę pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i reprezentuję swoich klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i wykonawczych.

W kontaktach z klientami - w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług - opieram się przede wszystkim na zaufaniu, rzetelności, terminowości oraz dyspozycyjności, dbając by klienci zawsze znali stan powierzonych mojej Kancelarii spraw.

Wiedza, jaką dysponuję, zdobyte doświadczenie i zaangażowanie w realizowanie celów sprawiają, że działania, jakie podejmuję przynoszą oczekiwane rezultaty. W swojej pracy stawiam na profesjonalizm i efektywność, by skutecznie spełniać oczekiwania klientów.

Adwokat Anita Engler
Adwokat Anita Engler - Kancelaria Toruń

Ochrona zwierząt

Słowo „adwokat” pochodzi od łacińskiego słowa advocare, oznaczającego „wzywać na pomoc”, natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 Prawa o Adwokaturze „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa”. Oznacza to, że będąc adwokatem, należy przede wszystkim pomagać także tym, którzy sami o nią nie mogą poprosić – zwierzętom, w imieniu których występują organizacje społeczne.

Szkolenia

Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Izbę Adwokacką. Wypełnianie tego obowiązku jest również istotne w powodu ciągle zmieniającego się prawa – aktualnie ustawodawca praktycznie codziennie wprowadza nowelizacje, uchyla obowiązujące przepisy etc. Niekiedy zmianom ulegają całe procedury, a wypracowane od lat standardy przestają obowiązywać z dnia na dzień. Chcąc zapewnić Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie, by zaproponować Państwu jak najlepsze rozwiązania, podążam za intensywnymi zmianami przepisów, biorąc aktywny udział w szkoleniach, również w tych organizowanych on-line.

Kontakt

Masz pytanie? Zapraszam do kontaktu!

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl