Konsultacja prawna

Konsultacja prawna, czyli czego mogę oczekiwać po spotkaniu z adwokatem?

Konsultacja prawna jest najczęściej podstawowym krokiem, który powinien podjąć klient, chcąc podjąć współpracę z adwokatem. Trudno jest bowiem opisać sprawę, stopień jej skomplikowania i dokonać wyceny w krótkiej rozmowie telefonicznej. Sama, podczas tej pierwszej rozmowy z klientem, również proponuję, aby w pierwszej kolejności umówić się na konsultację prawną, która rozjaśni obu stronom nie tylko problem prawny, ale i pozwoli na rzetelną ocenę, wycenę i wskazanie sposobów jego rozwiązania.
 

Konsultacja prawna

Konsultacja prawna, czyli czego mogę oczekiwać po spotkaniu z adwokatem?

Konsultacja prawna jest najczęściej podstawowym krokiem, który powinien podjąć klient, chcąc podjąć współpracę z adwokatem. Trudno jest bowiem opisać sprawę, stopień jej skomplikowania i dokonać wyceny w krótkiej rozmowie telefonicznej. Sama, podczas tej pierwszej rozmowy z klientem, również proponuję, aby w pierwszej kolejności umówić się na konsultację prawną, która rozjaśni obu stronom nie tylko problem prawny, ale i pozwoli na rzetelną ocenę, wycenę i wskazanie sposobów jego rozwiązania.

Zachęcam zatem, aby w pierwszej kolejności umówić się na konsultację – osobiste spotkanie w mojej Kancelarii lub też – dla osób spoza Torunia – spotkanie online, w dogodnym terminie.

Podczas konsultacji klient ma czas, aby spokojnie przedstawić mi swój problem, sformułować pytania czy podzielić się wątpliwościami, a czasem zweryfikować co usłyszał od znajomych czy wyczytał w Internecie. Natomiast ja podczas konsultacji mogę rzetelnie zweryfikować stan faktyczny sprawy i w odniesieniu do przedstawionego przez klienta problemu, nakreślić stan prawny mający zastosowanie do tej konkretnej sytuacji – bo każda sytuacja jest inna i nie zawsze przeczytana w Internecie porada prawna będzie miała zastosowanie w podobnej sprawie. 

Często konsultacja poprzedzona jest analizą dokumentów lub opisu sprawy przesłanych wcześniej przez klienta drogą e-mailową, co istotnie przyspiesza moje procedowanie i przedstawienie klientowi rozwiązań jego problemów.

Podczas konsultacji, po zapoznaniu z istotną problemu, przedstawiam klientowi możliwe rozwiązania, mając na uwadze przede wszystkim ochronę interesów osoby, której sprawa dotyczy. Jeśli uzasadnione jest przygotowanie pisma, prowadzenie postępowania sądowego czy też podjęcie innych działań, przedstawiam klientowi wycenę wskazując również szanse powodzenia podjętych działań, tak, aby moja praca była przejrzysta i zrozumiała dla Państwa. 

Jeśli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania, wskazuję, jakie kroki klient może podjąć samodzielnie w celu uzyskania korzystnego dla siebie rozwiązania problemu.  

Tak więc warto skorzystać z konsultacji prawnej, by wiedzieć czy jest sens i jakie są szanse na uzyskanie oczekiwanego wyniku, np. zlecenia prowadzenia procesu czy złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl