prawo cywilne

Prawo cywilne jest najszerszą z dziedzin prawa, a jednocześnie jedną z najbardziej istotnych dla każdego człowieka, bowiem z prawem cywilnym mamy do czynienia na co dzień, od codziennych zakupów w sklepie, po obrót nieruchomościami.

W zakresie prawa cywilnego świadczę pomoc prawną poprzez:

  • udzielanie konsultacji i porad prawnych co do problemów życia codziennego, np. procedury złożenia reklamacji wadliwego towaru czy usługi, sposobu zawierania i rozwiązywania umów,
  • sporządzanie pism przedsądowych oraz procesowych, w szczególności pozwów, apelacji, wniosków, sprzeciwów, zarzutów itp.,
  • sporządzanie i sprawdzanie umów dla klientów indywidualnych, w szczególności umów sprzedaży, najmu, pożyczki, zlecenia, o dzieło itp.,
  • reprezentacji klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji w zakresie wszelkich roszczeń cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw:
    • odszkodowawczych,
    • związanych z prawem własności ruchomości i nieruchomości - o wydanie własności, naruszenie, zasiedzenie itd.,
    • jak również we wszelkiego rodzaju sprawach o zapłatę, rodzinnych i spadkowych.

 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl