Szkolenia

Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Izbę Adwokacką. Wypełnianie tego obowiązku jest również istotne w powodu ciągle zmieniającego się prawa – aktualnie ustawodawca praktycznie codziennie wprowadza nowelizacje, uchyla obowiązujące przepisy etc. Niekiedy zmianom ulegają całe procedury, a wypracowane od lat standardy przestają obowiązywać z dnia na dzień. Chcąc zapewnić Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie, by zaproponować Państwu jak najlepsze rozwiązania, podążam za intensywnymi zmianami przepisów, biorąc aktywny udział w szkoleniach, również w tych organizowanych on-line, czego dowodem są poniższe certyfikaty i zaświadczenia:

 • Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego – postępowanie rozpoznawcze
  Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego – postępowanie rozpoznawcze
 • Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych - kluczowe odrębności
  Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych - kluczowe odrębności
 • Przygotowanie sprawy do rozpoznania - czynności stron i sądu w związku z reformą postępowania cywilnego
  Przygotowanie sprawy do rozpoznania - czynności stron i sądu w związku z reformą postępowania cywilnego
 • Postępowanie zażaleniowe oraz postępowanie apelacyjne po nowelizacji KPC
  Postępowanie zażaleniowe oraz postępowanie apelacyjne po nowelizacji KPC
 • Zmiany w zakresie kosztów sądowych w związku z reformą postępowania cywilnego
  Zmiany w zakresie kosztów sądowych w związku z reformą postępowania cywilnego
 • Środki odwoławcze w świetle reformy procedury cywilnej
  Środki odwoławcze w świetle reformy procedury cywilnej
 • Przewlekłość postępowania sądowego
  Przewlekłość postępowania sądowego
 • Funkcjonowanie kancelarii prawnej w obliczu koronawirusa
  Funkcjonowanie kancelarii prawnej w obliczu koronawirusa
 • Prawa i obowiązaki pełnomocnika procesowego w czasach epidemii koronawirusa
  Prawa i obowiązaki pełnomocnika procesowego w czasach epidemii koronawirusa
 • Postępowanie karne w czasie epidemii koronawirusa
  Postępowanie karne w czasie epidemii koronawirusa
 • Reforma KPC w praktyce - pół roku po wejściu w życie nowelizacji
  Reforma KPC w praktyce - pół roku po wejściu w życie nowelizacji
 • E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0
  E-rozprawa i posiedzenia niejawne w postępowaniu cywilnym w świetle przepisów Tarczy 3.0
 • Pisma procesowe wedle nowelizacji KPC
  Pisma procesowe wedle nowelizacji KPC
 • Postępowanie dowodowe w sprawach rozwodowych
  Postępowanie dowodowe w sprawach rozwodowych
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - nowa procedura
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - nowa procedura
 • Jak konstruować pozew o rozwód lub separację - aspekty praktyczne
  Jak konstruować pozew o rozwód lub separację - aspekty praktyczne
 • Zmiany w regulacjach dotyczących kary łącznej wprowadzone tzw. "tarczą 4.0"
  Zmiany w regulacjach dotyczących kary łącznej wprowadzone tzw. "tarczą 4.0"
 • Dowód z zeznań świadka na piśmie i ustnie - w świetle zmian KPC - wybrane aspekty
  Dowód z zeznań świadka na piśmie i ustnie - w świetle zmian KPC - wybrane aspekty
 • Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC w praktyce, rok po wejściu w życie nowelizacji
  Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC w praktyce, rok po wejściu w życie nowelizacji
 • Tymczasowe aresztowanie w praktyce stosowania prawa
  Tymczasowe aresztowanie w praktyce stosowania prawa
 • Charakter żądania ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego
  Charakter żądania ponownego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego
 • Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata w III Rzeszy
  Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata w III Rzeszy
 • Obrońca i pełnomocnik wobec opinni biegłego w procesie karnym
  Obrońca i pełnomocnik wobec opinni biegłego w procesie karnym
 • Wyróżnienie za bardzo dobry wynik uzyskany z egzaminu adwokackiego
  Wyróżnienie za bardzo dobry wynik uzyskany z egzaminu adwokackiego

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl