wypadki komunikacyjne

Rocznie dochodzi do ponad 30.000 wypadków drogowych, w których większość, ponad 90% uczestników, jest rannych lub traci życie. W przypadku skutków zdarzeń drogowych pomoc adwokata jest niezwykle istotna, bowiem poszkodowani nie zawsze wiedzą, jakie uprawnienia im przysługują.

W sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych nie tylko reprezentuję sprawców lub pokrzywdzonychsprawach karnych, ale przede wszystkim świadczę pomoc w uzyskaniu świadczeń na drodze cywilnej:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • odszkodowania za poniesione szkody majątkowe,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, pogorszenia widoków na przyszłość, zwiększenia potrzeb, a także
  • reprezentuję rodziny osób tragicznie zmarłych w wypadkach w celu uzyskania odpowiedniej rekompensaty ich cierpienia.

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl