prawo karne

Obecność adwokata już na etapie dochodzenia lub śledztwa znacznie ułatwia opracowanie najbardziej skutecznej linii obrony, niemniej jednak ustanowienie obrońcy dopiero w postępowaniu przed sądem I instancji bądź sądem odwoławczym niekiedy stają się niezbędne, by uniknąć negatywnych i niepożądanych skutków.

Jako adwokat prowadzę sprawy karne w zakresie:

  • udzielenia obrony na każdym etapie postępowania w sprawach karnychwykroczeniowych, już od zatrzymania osoby podejrzanej,
  • obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym, w tym w związku z uzyskaniem:
    • wyroku łącznego,
    • odroczenia wykonania kary,
    • odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Reprezentuję również pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i oskarżycieli posiłkowychpostępowaniu sądowym.

Jeśli potrzebujesz obrońcy, zostałeś zatrzymany, albo pokrzywdzony przestępstwem lub chcesz uzyskać fachową poradę prawną w sprawach karnych, zapraszam do kontaktu.

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl