postępowanie egzekucyjne

Coraz częściej dowiadujemy się o rzekomych zadłużeniach dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego - gdy Komornik Sądowy przesyła pisma, na których pojawiają się, jako wierzyciele, firmy, o których nigdy nie słyszeliśmy, albo co gorsza, gdy dojdzie do zajęcia naszego majątku lub konta. W takich wypadkach należy czym prędzej udać się do adwokata, by jak najszybciej podjąć działania w celu zakończenia egzekucji.

W tego typu sprawach:

  • pomagam dłużnikom sporządzać odpowiednie pisma,
  • reprezentuję ich przed organami egzekucyjnymi, sądem, w korespondencji z wierzycielem, by skutecznie i szybko podjąć kroki mające na celu zakończenie egzekucji.

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl