Znęcanie nad zwierzętami cz. III

Kolejnym „dodatkiem do skazania” w sprawie o przestępstwo na szkodę zwierząt jest NAWIĄZKA orzekana na cel związany z ochroną zwierząt. W przypadku skazania za znęcanie lub zabicie zwierzęcia, Sąd ma obowiązek obciążyć sprawcę taką NAWIĄZKĘ.

Znęcanie nad zwierzętami cz. III
Zdjęcie pochodzi z: Freepik.com

NAWIĄZKA jest to kwota pieniężna – od 1 000 zł do 100 000 zł – którą osoba skazana ma obowiązek wpłacić na wskazany przez Sąd cel – najczęściej są to fundacje, stowarzyszenia zajmujące się ochroną zwierząt bądź schroniska dla zwierząt. Pieniądze te powinny zostać przeznaczone na statutową działalność takiej organizacji, np. na zakup karmy dla zwierząt, leczenie weterynaryjne, kastrację, sterylizację lub zakup niezbędnych do funkcjonowania przedmiotów – przykładowo bud, klatek, smyczy itp.

Nie jest więc tak, że taka organizacja „wzbogaca się” kosztem sprawcy – chodzi bowiem o zrekompensowanie uczynionego zła i przekazanie pieniędzy na pomoc innym zwierzętom, tym bardziej, że orzekane NAWIĄZKI to najczęściej kwoty w dolnej granicy – od 1 000 zł do 10 000 zł – stanowiące zatem maksymalnie 10 % możliwości jakie daje ustawa.

Należy jednak pamiętać, że samo orzeczenie w wyroku o NAWIĄZCE to dopiero połowa sukcesu. Druga część to faktyczne otrzymanie tych pieniędzy od sprawcy – niestety, mało który sprawca ochoczo i dobrowolnie wpłaca zasądzone przez Sąd pieniądze. W takim wypadku należy skorzystać z pomocy Komornika Sądowego, który wyegzekwuje taką NAWIĄZKĘ.  

W jednej ze spraw o znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad psem Sąd orzekł nawiązkę w kwocie 3 000 zł, a Komornik Sądowy egzekwował tę kwotę ponad rok! Co daję nam średnio ok. 250 zł miesięcznie. Wiele nawiązek w ogóle nie zostaje wyegzekwowanych z uwagi na brak majątku sprawcy.

Tak więc NAWIĄZKA jest kolejną dolegliwością w przypadku skazania za przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt, jednakże jej rzeczywista dolegliwość zależna jest od stanu majątkowego sprawcy.
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl