Znęcanie nad zwierzętami cz. II

Poza wskazaną we wcześniejszym poście karą pozbawienia wolności – więzienia, wydając wyrok w sprawie o przestępstwo na szkodę zwierząt sądy orzekają też dodatkowe obowiązki, środki karne, nakładające zakazy na sprawcę przestępstwa. 

Znęcanie nad zwierzętami cz. II
Zdjęcie pochodzi z: Freepik.com

Pierwszym z takich dolegliwości jest PRZEPADEK zwierzęcia – oznacza to, że jeśli sprawca zwierzęcia, nad którym się znęcał, był jego właścicielem, a zwierzę żyje, to wraz ze skazaniem sąd pozbawia go jakichkolwiek praw do tego zwierzaka. Ma to istotne znaczenie w sytuacjach, gdy pies lub kot są odbierane interwencyjnie właścicielowi, bowiem takie odbiory są czasowe i to dopiero sąd ostatecznie pozbawia prawa własności.

Przepadek jest obowiązkowy w przypadku skazania, natomiast w przypadku uniewinnienia – decyzja o tymczasowym odbiorze traci moc, a zwierzę powinno wrócić do właściciela.

Kolejnym środkiem jest ZAKAZ POSIADANIA ZWIERZĄT. Jest on orzekany także w stosunku do osób, które nie były właścicielem zwierzaka, nad którym doszło do znęcania lub zabicia. ZAKAZ POSIADANIA ZWIERZĄT jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku skazania za zabicie lub znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, natomiast w przypadku czynu podstawowego, sąd ma prawo, ale nie musi go orzec.

Co ważne, ZAKAZ POSIADANIA ZWIERZĄT może dotyczyć WSZELKICH zwierząt, albo tylko zwierząt określonej kategorii – np. psów, kotów, krów, koni itp.

ZAKAZ POSIADANIA ZWIERZĄT jest czasowy i w obecnym stanie prawnym nie można nikogo dożywotnio pozbawiać prawa posiadania zwierząt. Zgodnie z ustawą sąd może nałożyć zakaz na czas określony: od 1 roku do 15 lat. 

Jeśli czyn popełniono w związku z pracą związaną ze zwierzętami, możliwe jest także orzeczenie czasowego zakazu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności związanej z wykorzystaniem zwierząt, czyli np. prowadzenia schroniska, cyrku, działania w organizacji itp.

Tak więc wbrew oczekiwaniom społecznym, aktualnie nie ma możliwości dożywotniego pozbawienia sprawcy posiadania zwierząt, czy pracy ze zwierzętami. Zatem nawet sprawcy najokrutniejszych czynów na szkodę zwierząt będą mogli kiedyś ponownie posiadać zwierzęta czy pracować z nimi.
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl