Ustawa o ochronie zwierząt cz. VIII

Jak często widzimy na drodze potrącone zwierzę?
Co wówczas należy zrobić?
Kogo powiadomić?
Czy w przypadku potrącenia zwierzęcia grozi odpowiedzialność, a jeśli tak to jaka?

 

Ustawa o ochronie zwierząt cz. VIII

Mało kto wie, że art. 25 ustawy o ochronie zwierząt nakłada na kierowców pojazdów mechanicznych obowiązek zapewnienia zwierzęciu, które zostało przez niego potrącone, stosownej pomocy

Zapewne jeszcze mniej osób wie, że każda Rada Gminy ma obowiązek co roku uchwalić program opieki nad zwierzętami, który obejmuje m.in. wskazanie jaki podmiot na terenie Gminy zajmuje się zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Przykładowo, w Toruniu, zgodnie z uchwałą nr 1048/23 Rady Miasta Torunia, takim podmiotem jest podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.

Dalej, kierowca, który potrącił zwierzę ma obowiązek zawiadomienia jednej ze służb, a to:

  • lekarza weterynarii, 
  • członka Polskiego Związku Łowieckiego, 
  • inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
  • funkcjonariusza Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, 
  • pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, 
  • strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, 
  • strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych tu obowiązków, również nieudzielenie pomocy potrąconemu zwierzęciu lub niepowiadomienie jednej z ww. służb o potrąceniu stanowi wykroczenie zagrożona karą aresztu do 30 dni lub grzywny do 5 000 zł.

Tak więc potrącenie zwierzęcia i kontynuowanie jazdy, bez zatrzymania się, nieudzielenia pomocy czy wykonania telefonu do właściwej instytucji stanowi naruszenie prawa – należy mieć tego świadomość i szerzyć ją, aby jak najwięcej zwierząt będących ofiarami potrąceń udało się uratować.
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl