Ustawa o ochronie zwierząt cz. VII

Tym razem chcę zwrócić uwagę na zakaz wykorzystywania zwierząt w widowiskach i wydarzeniach sportowych z udziałem zwierząt, które noszą znamiona okrucieństwa
Jak wynika z art. 4 ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, przez okrutne traktowanie rozumie się wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się. 
 

Ustawa o ochronie zwierząt cz. VII

Ustawa przykładowo wylicza, że „w szczególności zabrania się organizowania walk z udziałem byków, psów i kogutów”, jednak wyliczenie to nie wyczerpuje całego wachlarzu podobnych zachowań. Także widowiska z udziałem innych zwierząt niż byki, psy czy koguty, w których zwierzętom nie gwarantuje się humanitarnego traktowania, mogą stanowić naruszenie tego przepisu.

Jednak z tym naruszeniem sprawa jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony naruszenie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny – art. 37 ust. 1 ustawy. Należy też wiedzieć, że już samo usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w organizowaniu takich widowisk jest karalne

Z drugiej strony, jak wskazano w art. 6 ust. 2 pkt. 15, jedną z form znęcania się nad zwierzętami jest organizowanie walk zwierząt. Do tego dochodzi fakt, że jeśli zwierzę podczas takiego widowiska dozna cierpienia i bólu zadanego mu świadomie, można zakwalifikować to jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. 

Zatem każdą sytuację należy oceniać indywidualnie – czy mamy do czynienia z wykroczeniem czy z przestępstwem, choć w mojej ocenie, mając na uwadze skalę obrażeń i cierpień, jakich doznaje zwierzę podczas walki, z góry należy kwalifikować taki czyn jako przestępstwo.

W Polsce najczęściej spotykane są walki psów. Należy przede wszystkim pamiętać, że już sama organizacja, pomoc w organizacji i udział w takim wydarzeniu są nielegalne, nawet jeśli nie doszło finalnie do walki. 

Co więcej, żadne zwierzę nie zostało urodzone do tego, aby uczestniczyć w tego typu „rozrywkach”. Nie ma ras stworzonych do walk. Psy przez swoich właścicieli są zmuszane, brutalnie szkolone i wykorzystywane do udziału w walkach, które często kończą się ich śmiercią. Dlatego należy od razu reagować i zgłaszać już nawet podejrzenia co do udziału zwierzęcia w walce.

Zachęcam do odwiedzenia strony https://stopwalkompsow.pl/ 

Opisano tam po czym rozpoznać zwierzę wykorzystywane do walk, można też anonimowo zgłosić swoje podejrzenia.
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl