Ustawa o ochronie zwierząt cz. VI

CYRK, FILM I WIDOWISKA A OCHRONA ZWIERZĄT

Polskie prawo dopuszcza wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych, filmowych, sportowych itp., jednak nakłada na organizatorów tego typu wydarzeń szczególne obowiązki. 
Chodzi głównie o kręcenie filmów z udziałem zwierząt, zawody sportowe (np. konne) czy coraz mniej popularny udział zwierząt w widowiskach cyrkowych.
 

Ustawa o ochronie zwierząt cz. VI

Zwierzęta wykorzystywane do tych celów powinny mieć zapewnione właściwe warunki bytowe: przede wszystkim ich rola, zadania (wystąpienia w cyrku, filmie, zawodach) nie powinny zagrażać ich życiu i zdrowiu oraz w żaden sposób nie mogą powodować cierpienia. Organizator powinien zapewnić im odpowiedni wypoczynek – miejsce, czas i warunki, odpowiadające gatunkowi. Po transporcie takiego zwierzęcia, musi ono mieć czas, aby rozruszać się, odpocząć, zregenerować siły. Nie można od razu startować z występem czy kręceniem filmu, gdy zwierzę dopiero przyjechało na miejsce.

Także stan zdrowia tych zwierząt pozostaje pod kontrolą – Główny Lekarz Weterynarii lub jego przedstawiciel zatwierdza warunki występów zwierzęcia zawarte w programie lub scenariuszu. Każde zwierzę musi mieć zapewnioną udokumentowaną właściwą opiekę lekarza weterynarii.

U tych zwierząt nie można stosować żadnych metod i środków farmakologicznych, mechanicznych, dopingujących, które miałyby „polepszyć” występ czy wspomóc go w zawodach sportowych. Nie można więc faszerować ich lekami, stosować środków odurzających, ogłuszania, głodzenia czy innych metod, mających na celu wymuszenie określonych zachowań u zwierzęcia.

Wszystkie te nakazy i zakazy są jasne i zrozumiałe, a ich przestrzeganie ma stanowić wyraz humanitarnego traktowania zwierząt. Gdyby tylko były one przestrzegane, nie byłoby problemu. Jednak, jak wiemy, zdarza się, że dochodzi do nieprawidłowości w zapewnieniu właściwych warunków zwierzętom wykorzystywanym w cyrku czy innym widowisku. 

Niestety, naruszenie tych zakazów to przede wszystkim tylko wykrocznie zagrożone karą grzywny do 5000 zł lub aresztu, choć w drastycznych przypadkach, gdy niezapewnienie zwierzęciu właściwych warunków i opieki weterynaryjnej prowadzi do zadawania bólu i cierpienia lub stanowi zagrożenie dla życia, może zostać uznane za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl