Ustawa o ochronie zwierząt cz. V

Ustawa o ochronie zwierząt od 2012 roku reguluje kwestie nabywania i zbywania zwierząt, w tym zakazy i nakazy odnośnie obrotu zwierzętami. Wynika to z konieczności zapewnienia humanitarnego traktowania zwierząt także w tym aspekcie ich życia. Wskazany na grafice art. 10b regulujący obowiązki nabywcy jest konsekwencją treści art. 10a ust. 1, w której ustawodawca ustanowił zakazy po stronie osoby zbywającej – sprzedającej zwierzę.

Ustawa o ochronie zwierząt cz. V

Czy można sprzedawać/kupować zwierzęta domowe na targowiskach/giełdach?

Nie. Niegdyś popularny sposób nabywania zwierząt jest nielegalny. Chodzi bowiem o to, aby obrót zwierzętami nie odbywał się w sposób przypadkowy, niekontrolowany, by zwierzęta mające zostać zbyte były transportowane i utrzymywane we właściwych warunkach. Pewnie część Państwa pamięta jeszcze czasy, gdy szczenięta czy kocięta, bez jakichkolwiek badań weterynaryjnych, szczepień itp., były sprzedawane na targu w koszyku między ziemniakami a sadzonkami. Teraz jest to niezgodne z prawem. Stąd pojawiają się różne „ogłoszenia” o sprzedaży np. legowiska dla psa – a pies w pakiecie „za darmo”, co jest obejściem prawa, a należy pamiętać, że czynności prawne mające na celu obejście prawa, są z mocy prawa nieważne.

Gdzie można wobec tego nabywać legalnie psy i koty?

Jak wskazuje ustawa – w miejscach ich chowu lub hodowli, czyli tam, gdzie mieszkają, są właściwie pielęgnowane, zaopiekowane, zapewnione ich potrzeby życiowe. Nie można kupić psa na parkingu, pod sklepem czy w lesie. Ustawa, co prawda, nie precyzuje, co to jest hodowla i chów, ale należy posługiwać się potocznym rozumieniem tych słów. Poza hodowlą i miejscem chowu, można nabywać psy i koty tylko od podmiotów zajmujących się prowadzeniem schroniska dla zwierząt lub organizacji społecznej działających na rzecz ochrony zwierząt, przy czym najczęściej odbywa się to w formie tzw. umów adopcyjnych.

Czy można doprowadzać do rozmnażania psów i kotów, aby potem szczenięta lub kocięta sprzedać?

Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, za wyjątkiem zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Jeśli zwierzę nie jest zarejestrowane, nie można go rozmnażać i sprzedawać.

Należy pamiętać, ze naruszenie tych zakazów stanowi wykroczenie – za nielegalne zakup zwierząt grozi grzywna do 5000 zł, natomiast za ich nielegalną sprzedaż bądź rozmnażanie w celach handlowych – grzywna albo areszt. 
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl