Ustawa o ochronie zwierząt cz. II

Co oznacza humanitarne traktowanie zwierząt?

Zapewne każdy inaczej może to rozumieć, jednak, aby uniknąć wątpliwości czy nadmiernych interpretacji, w ustawie o ochronie zwierząt zawarto własną definicję tego wyrażenia. Czytamy w niej, że ilekroć w ustawie jest mowa o „humanitarnym traktowaniu zwierząt” - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. 
 

Ustawa o ochronie zwierząt cz. II

Tak więc prawo zwierząt do ich humanitarnego traktowania powoduje, że to na człowieku spoczywa obowiązek traktowania zwierząt w ten sposób, aby nie stała im się krzywda, aby zachowanie człowieka (niezależnie od tego czy to działanie, czy zaniechanie) nie dopuściło do cierpienia zwierząt.

Obowiązek ten nie spoczywa tylko na właścicielu czy opiekunie psa, kota, krowy czy chomika, ale na każdym człowieku, który spotyka na swojej drodze zwierzę – mam tu na myśli m.in. zachowanie ludzi w stosunku do kotów wolno żyjących, zwierząt porzuconych i znalezionych. 

Traktowanie zwierząt w sposób niehumanitarny, tj. bez uwzględnienia ich potrzeb, zaniechanie zapewnienia opieki czy ochrony, może zostać uznane za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, o czym szerzej będę pisać w kolejnych postach.
 

Adwokat Anita Engler
Kancelaria Adwokacka

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 lok. 102
t: 505 835 819
e: adwokat@anita-engler.pl